Izbor predstavnika radnika u NO HŽPP

PRIJEDLOG

za izbor predstavnika radnika u organu poslodavca – člana nadzornog odbora
HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.

Svaki sindikat i svaka skupina od najmanje 20% radnika koja će podnijeti listu kandidata za izbor predstavnika radnika u organu poslodavca –člana Nadzornog odbora mora predložiti na skupu radnika po jednog svog predstavnika i po jednog njegovog zamjenika u izborni odbor.

Svaka skupina radnika dužna je uz prijedlog svog predstavnikai zamjenika u izbornom odboru istodobno na skupu radnika podnijeti i popis radnika s njihovim imenimai prezimenima i potpisom.

Izborni odbor imenovat će senaskupu radnika kojeg će sazvati podnositeljovog prijedlogasukladno Pravilniku o postupku izbora radničkog vijeća koji se primjenjuje ori postupku izbora predstavnika radnika u organu poslodavca –Nadzornom odboru.

Ovaj je prijedlog nadan podnošenja objavljen na svim oglasnim mjestima poslodavca te dostavljen ostalim sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu