Radionica: psihosocijalni i zdravstveni rizici

Tijekom ožujka i travnja održane su 4 radionice (Daruvar, Tuhelj, Topusko, Vodice) na temu „Stres na radnom mjestu strojovođe: psihološki i zdravstveni aspekt“ u suradnji sa partnerom projekta, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ).

Projekt „Strojovođe su uvijek naprijed – jačanje uloge strojovođa za uspješniji socijalni dijalog“ – UP.04.2.1.03.0025 ide dalje. Radionice su održale predavači Helena Koren, mag. psih te Ines Kovačević Cvetko, dr. med. spec. medicine rada.

Na radionicama su predstavljeni rezultati i analize istraživanja koje je prethodno provedeno među 500 članova Sindikata, o psihosocijalnim i zdravstvenim rizicima na radnom mjestu strojovođe.

Radionice su omogućile usvajanje neophodnih novih znanja i vještina, koje se odnose na primjenu određenih mjera u stresnim situacijama na poslu kako bi sačuvali zdravlje (upravljanje stresom, pravilnom kretanju i sprečavanju poremećaja). Očekuje se da sudionici (članovi) stečeno znanje primjenjuju u svakodnevnom radu i prenesu na druge članove.